Proiect didactic, Grecii, prima civilizație a Europei

      UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Movila Miresii
       PROPUNĂTOR:Florean Cornelia
CLASA: a IV-a 
DATA: 20.11.2017
DISCIPLINA:   Istorie  
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Epoci istorice, evenimente, personalități, locuri istorice
SUBIECTUL: Grecii, prima civilizație a Europei
TIPUL LECTIEI: transmitere  de cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
- sa recunoasca si sa utilizeze informatii dintr-o sursa istorica
- sa foloseasca termeni istorici in situatii diverse

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa precizeze pozitia geografica a Greciei;
O2 – sa numeasca ocupatiile principale ale vechilor greci;
O3 – sa descrie modul de viata al grecilor si cele doua mari orase-cetati
O4 -  sa extraga informatii despre educatia si mitologia greaca din textele date;
O5 – sa completeze un text lacunar utilizand cuvintele date.

Proiect didactic, Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre


Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Clasa: a IV-a A                                                                                                                                  
Data: 
Propunător: Florean Cornelia
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-1.000.000
Subiectul: Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi
Competențe specifice:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
  O1:  să efectueze operaţii de  înmulţire a două numere de cel mult trei cifre;
  O2: să compare două produse de numere;  
  O3:   să  afle dublul / triplul unui număr dat;
  O4:   să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
  O5: să scrie numere date sub forma unei sume/ diferențe sau produs de doi factori;

Proiect didactic, Adjectivul


Data
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare :  O iarnă... de poveste
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Adjectivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească adjective în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască adjectivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu adjective  date/ găsite;
O4-să  analizeze morfologic adjectivele dintr-un text dat, precizând  genul și numărul;
O5-să găsească adjective cu sens opus celor date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Săptămâna educației globale, 13 -17 noiembrie 2017 / Tema: Lumea depinde de noi


„O lume a păcii – o lume mai bună!”

Responsabili activitate:    Înv.Cărbunaru Mariana, Clasa Pregătitoare 
                                                Înv.Florean Cornelia, clasa a IV-a A
Obiective urmărite:
-să înţeleagă semnificaţia cuvântului “pace”;
- să transmită prin desene un mesaj de pace către toţi copiii lumii;
-să pregătească elevii pentru o societate non-violentă;
Modalitatea de desfăşurare: concurs de lucrări plastice;
Pacea este libertatea mea,  a ta  şi a tuturor de a ne juca,  gândi, de a ne exprima liber, de a munci, de a ne iubi, de a fi noi înşine, de a desena porumbei albi,  de a ne  înălţa  propriile aripi…
Cu toţii, în toate limbile Planetei Albastre am exprimat  prin desene că iubim: DRAGOSTEA, PACEA, VIAŢA!
,,Pacea în lume vine de la respectul persoanei“                                                   (Benedict al XVI-lea)

,,Mai întâi păstrează pacea
 în sufletul tău şi abia apoi o poţi oferi şi altora.(Thomas Kempis)

Daruri pentru suflet


Ce bucurie mai mare poate simți un preot de țară decât aceea în care copiii îl felicită chiar de ziua numelui  și, nu oriunde, ci în Casa Domnului?
 De ziua onomastică, de Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, preotul parohiei Țepeș Vodă, Mihail Bănuc, a fost felicitat de școlarii și preșcolarii țepeșeni, însoțiți de cadrele didactice care-i îndrumă. Și pentru că preotul satului a fost întotdeauna în mijlocul micuților, aceștia l-au răsplătit pe Părintele cu brațele pline de florile recunoștinței lor, reușind, prin acest minunat gest, să-i încarce ochii cu lacrimi de fericire.