Schema orară

SCHEMA   ORARĂ
Învățământ primar

ARII curriculare


DISCIPLINE

CLASA


P
I
II
III
IV


I.
Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română
                                        (denumire la  P, I, II - Comunicare în limba română )

5

7

6

5

5


Limba modernă (Engleză)

1

1

1

2

2

II.
Matematică si ştiinţe ale naturii
Matematică     
                              (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului)

3
1

3
1

4

4

4

Stiinţele naturii
1

1

1III.
Om si societate
Istorie

---

---

---

---

1

Geografie

---

---

---

---

1

Educaţie civică

---

---

---

1

1

Religie

1

1

1

1

1

IV. Educaţie fizică si sport şi sănătate
Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

---

---

---

1

1


Muzică şi mişcare

2

2

2

1

.1.
V.
Arte

Arte vizuale şi abilitaţi practice

2

2

2

2

.1.
VI.
Tehnologii

VII. Consiliere si orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

---

---


Număr ore  trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia şcolii


0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim total de ore pe săptămână
19
20
20
20
21


Număr maxim total de ore pe săptămână

20

21

21

21

22Structura anului școlar 2017-2018


Ghiozdanul, darul binemeritat...

Din categoria ,,Gesturi care înalță”...

Reprezentanții Comisiei  de învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, activități sportive și de agrement din Movila MiresiiMilan Ciocârlan și Cornelia Florean au oferit un ghiozdan cu rechizite unui elev cu posibilități materiale reduse, la începutul anului școlar 2017-2018.

Din categoria:,,Gesturi care înalță!”- album foto

Zece ghiozdane complet echipate oferite unor elevi movileni de către preotul paroh Marius Sinca, Biserica Movila Miresii...